دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

مقررات خدمت نیمه وقت بانوان

1- خواهرانی که در استخدام قطعی باشند می توانند براساس تقاضای خود وموافقت اداره ساعات کار موظف هفتگی خود را به نصف ساعت یا 4/3 ساعت اشتغال در هفته کاهش دهند.

2-  همکارانی که از این مزایا بهره مند می گردند حقوق و فوق العاده شغل مستمر خود را به نسبت 2/1 و یا 4/3 دریافت می نمایند .

3-  حداقل استفاده از قانون مذکور به مدت یک سال و تاریخ شروع و اتمام آن از اول مهرماه لغایت شهریور سال بعد خواهد بود و کمتر از آن امکان پذیر نمی باشد .

4-  سنوات خدمت نیمه وقت و 4/3 اشتغال بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی به نسبت تمام حقوق وفوق العاده شغل تا سه سال از لحاظ برقراری حقوق بازنشستگی به صورت خدمت تمام وقت محاسبه خواهد شد.

5-  مشمولین این قانون به هیچ وجه نمی توانند در سایر وزارتخانه ها و موسسات و شرکـت هـای دولتی و یا غیر دولتی اشتغال ورزند در غیر این صورت از دستگاه خود اخراج خواهند شد.0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:06 ق.ظ
حشمت اله پارسا