دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

مرخصیها

       انواع مرخصی ها                      

الف) مرخصی استحقاقی

ب) مرخصی استعلاجی

ج)مرخصی بدون استفاده از حقوق

    الف) مرخصی استحقاقی

1- نیروی اداری : هرمستخدم می تواند در سال از یک ماه مرخصی استحقاقی استفاده نماید.

3- نیروی آموزشی :عوامل اجرایی واحد های آموزشی می تواند به استناد ماده 17 آیین نامه  مرخصی در ماه تیر یا مرداد از مرخصی استفاده نمایند.

تذکر: به استناد مصوبه هیئت وزیران معلمانی که برای اولین بار به حج تمتع مشرف می شوند می توانند برای یک باردر طول خدمت از مرخصی استحقاقی سالیانه به استناد ماده 17 آیین نامه مرخصی ها استفاده نمایند (حداکثریک ماه)

مرخصی استعلاجی

1-  چنانچه بیماری مانع از خدمات همکاران شود می بایست مراتب را با ارائه گواهی پزشک در کوتاهترین زمان ممکن اطلاع دهند.

  توضیحات

  ملاحظات

مرجع تایید کننده

شرح(مرخصی استعلاجی)

ارائه گواهی پزشک

مسئول مافوق

تا سه روز

ارائه گواهی پزشک

پزشک معتمد

تا 21 روز

پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط

شورای پزشکی سازمان آموزش و پرورش مستقر در درمانگاه فرهنگیان

تا 4ماه (به استثناء مرخصی زایمان)

پرداخت حقوق و فوق العاده مربوط

شورای عالی پزشکی

تا یک سال (بیماری صعب العلاج)

فقط پرداخت حقوق

شورای عالی پزشکی

بیش از یک سال (بیماری صعب العلاج)

 

مرخصی زایمان تا سه فرزند 6 ماه و برای سه قلوها و بیشتر یک سال

ج)مرخصی بدون استفاده از حقوق

استفاده از مرخصی بدون حقوق پس از پایان دوره ی خدمت آزمایشی و در موارد زیر خواهد بود و حداکثر تا 3سال امکان پذیر می باشد.

1-  احتیاج کارمند به مرخصی بدون حقوق مسلم شود.

2-  کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد .

3-   کارمند ناگریز به مساقرت به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت باشد .

4-   کارمند پس از 4 ماه مرخصی استعلاجی قادر به ادامه خدمت نباشد (بیماری صعب العلاج نباشد)

سقف مرخصی بدون حقوق برای ادامه تحصیلات عالی تا 5سال و برای همسر کارمندانی که به ماموریت خارج از کشور اعزام می شوند تا 6 سال قابل تمدید می باشد.

درخواست مرخصی باید قبل از ساماندهی نیروهای آموزشی و درصورت موافقت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان شهریور ماه سال بعد می باشد و همکار موظف است یکماه قبل از اتمام مرخصی جهت تعیین محل خدمت خود را کتباً به اداره معرفی نماید.اشتغال همکارانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می نمایند به صورت حق التدریس یا اضافه کار ممنوع می باشد.

 ماموریت ها

 انواع ماموریت 

 الف)ماموریت برون سازمانی : به تقاضای کتبی متقاضی و پیشنهاد از سوی سازمان مقصد و موافقت کتبی مبدأ برابر عدم نیاز قابل انجام است .

ب)دورن سازمانی: شامل ماموریت های آموزشی ،ماموریت های روزانه و ساعتی1       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:09 ق.ظ
حشمت اله پارسا