دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت

 به کارکنان رسمی و پیمانی به هنگام بازنشستگی ،فوت ،از کارافتادگی به ازای هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که مشمول کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پرداخت می گردد.

 

پرداخت یک ماه حقوق و مزایا(176ساعت)

به همکارانی که از 1/1/79 به بعد موفق به گذراندن حداقل 176 ساعت آموزش ضمن خدمت شوند به میزان یکماه آخرین حقوق ومزایا در هر سال پاداش پرداخت می شود.ضمنا دوره های کارآموزی مازاد بر 176 ساعت در هر سال قابل احتساب نخواهد بود(تذکرمهم این بند به استناد بند 15 مصوبه شماره 19408/ت 37135 ه مورخه 11/2/86 هیأت محترم وزیران موقوف الاجرا شده است)

توجه:این قانون از تاریخ 1/1/86  لغو گردید0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:14 ق.ظ
حشمت اله پارسا