دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

هزینه سفر

به کلیه کارکنان غیر بومی ،رسمی و پیمانی که داوطلبانه در دهستان های محروم اشتغال به کاردارند سالی یکبار پرداخت می گردد.

همکاران رسمی شاغل درمناطق محروم در صورتیکه ازیک ماه مرخصی در هر سال استفاده نکنند می توانند از حقوق و فوق العاده های مربوطه بهره مند شوند.

قانون پرداخت هزینه سفرونقل مکان

* به همکاران فرهنگی که در محل جغرافیایی غیراز محل استخدام اولیه خود بازنشسته یا از کارافتاده شوند کمک هزینه سفرو نقل و مکان پرداخت می گردد .

* همکاران فرهنگی شاغل که از یک شهرستان دیگردر کوتاهترین فاصله زمینی تغییر محل جغرافیایی دهند(انتقال دائم)می توانندازکمک هزینه سفر و نقل ومکان بهره مند شوند .0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:20 ق.ظ
حشمت اله پارسا