دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب

آثار و تـألیفـات

 

 به منظور بررسی آثار و تالیفات همکاران ( مقالات ،جزوات درسی ،متون ترجمه شده ،پایان نامه های تحصیلی ،مواد دیداری و شنیداری کتب چاپ شده ، کمیسیونی متشکل از کارشناسان وافراد صاحب نظر در
رشته های مختلف در سازمان آموزش و پرورش و همچنین اداراتی که بررسی آثاربه آنان تفویض شده تشکیل و نسبت به بررسی و تعیین امتیاز آثار رسیده اقدام می نمایند .آثاری که حداقل شرایط زیر را داشته باشد قابل طرح در کمیسیون خواهد بود .

1-   آثار تهیه شده مطابق با رشته تحصیلی یا تدریس یا شغلی که افراد در آن مشغول هستند تهیه شود.

2-  آثار دارای فهرست مطالب ،فهرست منابع و همچنین ارجاعات درون متنی باشد.

3-  پایان نامه های تحصیلی ( کارشناسی ،ارشد ، دکتری ) به تایید استاد راهنما یا دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.

4-   منابع مورد استفاده نو و جدید ( چاپ شده از سال 1381 به بعد) باشد .

5-   آثار فاقد قلم خوردگی ،لاک گرفتگی باشد و دارای انسجام وصفحه بندی مناسب باشد.

 

 

 

حداکثر امتیاز

نوع اثر

ردیف

2

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ، پژوهشی کشور و فراملی

1

1/75

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ، ترویجی کشور و فراملی

1/5

مقالات چاپ شده درسایر مجلات کشوری و فراملی

1/25

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ، ترویجی استانی

1

مقالات چاپ شده در مجلات علمی ، ترویجی محلی

1

مقالات چاپ نشده

2/5

جزوات آموزشی و کمک درسی که در دوره های تحصیلی تدریس می شود

2

2

متون ترجمه شده

3

2/5

پایان نامه کارشناسی

4

3

پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

5

1

وسایل کمک آموزشی(چارت ،پوستر ،بروشور، نقشه ،ماکت آموزشی ، عکس ،جدول و....

6

3

دست سازه ها به شرط ثبت شدن در اداره ابداعات و اختراعات

7

1

همکاری در تدوین اثر شامل خطاطی ،ویراستاری ،صفحه آرایی ،طراحی و..

8

1

گردآوری ....... که باید حداقل از سه منبع استفاده شده باشد ،منابع جدید و ارجاع درون متنی داشته باشد و در صورت امکان روی محیط word تایپ شده باشد .

9

5

کتب چاپی غیر کد دار (دارای شابک)

10

7

کتب کد دار درسی (دوره های مختلف تحصیلی)

110       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 08:59 ق.ظ
حشمت اله پارسا