دایره کارگزینی مدیریت آموزش وپرورش گیلانغرب
امور مربط به باز نشستگان و بازنشستگی ... 1- بازنشستگی اختیاری 1- اختیار دستگاه: دستگاه دولتی می تواند مستخدمینی را که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند بازنشسته نماید. 2-اختیار مستخدم: کارمند دولت با داشتن 60 سال سن می تواند تقاضای بازنشستگی نماید و دستگاه موظف است درخواست وی را قبول کند. 2- بازنشستگی توافقی: مستخدم مرد با داشتن 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت و مستخدم زن با حداقل 20 سال سابقه می تواند تقاضای بازنشستگی نماید. 3- بازنشستگی اجباری: وزارتخانه ها و موسسات مکلفند مستخدمینی را که دارای 65 سال سن و هر قدر سابقه باشند بازنشسته نماید . 4- بازنشستگی قهری: این بازنشستگی براساس رای صادره از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات است که از اختیارمستخدم یا دستگاه خارج می باشد .(مستخدم مرد با 25 سال وزن با حداقل 20سال سابقه) ضمنا با تنزل گروه خواهد بود محاسبه حقوق بازنشستگی برابر است با: معدل تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور 2 سال آخر خدمت × جمع سابقه خدمت به روز (حداکثر30 سال ) تقسیم بر 10800 روز ( 30سال)

0       نظرات
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388 :: 09:04 ق.ظ
حشمت اله پارسا